CHÍNH SÁCH - PHÁP LUẬT

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH: quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp (13/12/2018 15:010)

>>>


Giá rác tăng từ tháng 11 (13/12/2018 15:07)

>>>


Đề xuất xây dựng quy định về tổ hợp tác (22/8/2018 14:57)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định về tổ hợp tác nhằm thay thế Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.>>>


Mở thêm điểm tiếp nhận hồ sơ cấp phù hiệu cho xe tải (22/8/2018 14:55)

>>>


Quy định mới về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (22/8/2018 14:54)

>>>

Các tin khác:
Các biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn(22/8/2018)
Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nộng nghiệp về cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp(25/6/2018)
Công văn số 3626/BKHĐT-HTX của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư về hướng dẫn thực hiện Quyế định số 2261-TTg của TTCP phê duyệt hỗ trợ phát triển HTX (2016-2020) trong Chương trình MTQT xây dựng NTM(25/6/2018)
Mẫu đăng ký hỗ trợ các HTX ứng dụng KHCN vào sản xuất kinh doanh(25/6/2018)
Chính Sách Pháp Luật Xây Dựng Nghị Định Về Tổ Hợp Tác(13/6/2018)
NghịỊ Định 107/2017/NĐ-CP Sửa ĐổiI, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định 193/2013/NĐ-CP(26/9/2017)
Kiến nghị thực hiện chính sách BHXH cho cán bộ hợp tác xã(21/8/2017)
Đề xuất chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp(7/8/2017)
Nguyên tắc hỗ trợ địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội(8/5/2017)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2017(8/5/2017)
Từ 2018, muốn hưởng lương hưu tối đa phải đóng thêm 5 năm BHXH(20/4/2017)
Phân loại Trạm kiểm tra tải trọng xe(20/4/2017)
Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho DN đầu tư vào nông nghiệp(17/4/2017)
Hỗ trợ đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao(17/4/2017)
Đề xuất xây dựng Luật Trồng trọt(12/4/2017)