Video Clip

The player will show in this paragraph

 
 
   
Thông tin đào tạo
Chiêu Sinh lớp Bồi Dưỡng "Thương Mại Điện Tử"

                                                                                 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP BỒI DƯỠNG “THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ”

 

Nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ, xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh Online góp phần giúp hoạt động kinh doanh hiệu quả, phát triển thương mại thông qua việc mua bán trực tuyến cho các thành viên và người lao động của các HTX, LH HTX trên địa bàn TP.HCM, Liên Minh HTX thành phố phối hợp với Trường TCN KT NV Tôn Đức Thắng tổ chức thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng “Thương mại điện tử” với nội dung cụ thể như sau:

§  THỜI GIAN KHÓA HỌC: 02 ngày (ngày 1112/12/2018)

§  KHAI GIẢNG: 8 giờ, ngày 11/12/2018

§  ĐỊA ĐIỂM:  Trường Trung cấp nghề KTNV Tôn Đức Thắng,

                  Số TT 17 Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

§  ĐỐI TƯỢNG: thành viên và người lao động của HTX, LH HTX có hoạt động thương mại dịch vụ

§  HỌC PHÍ: Học phí do ngân sách hỗ trợ 100%.

§  ĐĂNG KÝ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/12/2018.

Mọi chi tiết về khóa học và đăng ký xin liên hệ theo địa chỉ:

§  Ban Chính sách phát triển.

§  Số 213 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

§  Điện thoại: 028. 38 233 657  Fax: 028. 38 238 045 (gặp Thanh Thảo)

§  Email: cspt.lmhtx@tphcm.gov.vn

§  Xem thông tin và tải mẫu đăng ký tại website: http://lmhtx.hochiminhcity.gov.vn

Lưu ý: Các học viên tham gia lớp học đề nghị gửi mẫu đăng ký về Liên minh HTX TP.HCM trước ngày khai giảng và đi học đúng giờ theo quy định.

         TẢI MẪU ĐĂNG KÝ

Nơi nhận:

-    Thường trực LMHTX (để báo cáo);

-    Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc LM;

-    Phòng KT các quận huyện (để phối hợp);

-    Các HTX, LH HTX;

-   Lưu VT.

                               

                            KT. CHỦ TỊCH

                       PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

                Lê Tuấn Tài

Các tin khác: