Video Clip

The player will show in this paragraph

test4

 
 
   
Phòng tổ chức hành chính Liên Minh Hợp Tác Xã Phòng tổ chức hành chính Liên Minh Hợp Tác Xã

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: Nguyễn Bá Hoàng Thi

Điện thoại: 028. 38232.931, Fax: 08. 38232.931

  • Tham mưu giúp việc cho Ban Thường vụ (trực tiếp là Thường trực) tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Liên minh Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh, theo dõi nắm tình hình, tổng hợp thông tin; tiếp nhận thông tin của cấp trên, nghiên cứu đề xuất việc điều hành, chỉ đạo hoạt động đối với khối kinh tế tập thể. Làm chức năng quản trị cơ quan.
  •  Tham mưu cho Thường trực về công tác quan hệ quốc tế.
  • Tổ chức đưa các đoàn trong nước tham quan học tập kinh nghiệm của các nước có tổ chức Hợp tác xã vững mạnh; Tiếp đón các đoàn khách nước ngoài đến trao đổi kinh nghiệm;
  • Nghiên cứu, đề xuất các chương trình hợp tác với nước ngoài về đào tạo, xúc tiến thương mại và các hoạt động khác để hỗ trợ, giúp đỡ các Hợp tác xã trên địa bàn phát triển;