Video Clip

The player will show in this paragraph

 
 
   
Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 8, khóa V

Trong 2 ngày 10-11/07, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 8, khóa V để báo cáo tổng kết tình hình KTHT, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, các Đề án, kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Liên minh HTX Việt Nam.

  Tham dự và chủ trì hội nghị, có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, các đồng chí Phó Chủ tịch, các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam khóa V.

 Theo Báo cáo tổng kết tình hình KTHT, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, tính đến cuối tháng 6/2018, cả nước có 61 Liên hiệp HTX, khoảng 95.000THT và 21.026 HTX đang hoạt động, tăng hơn 934 HTX so với cuối năm 2017; trong đó  có 12.839 nông nghiệp, 2.152 công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, 1.839 thương mại, dịch vụ, 1.298 vận tải, 867 xây dựng, 1.182 Quỹ TDND, 403 môi trường và 446 lĩnh vực khác. Thu hút 6,5 triệu thành viên tham gia. Riêng 6 tháng đầu năm 2018 cả nước thành lập mới 1013 HTX; giải thể 420 HTX.

 Tổng vốn điều lệ tính đến tháng 6/2018 HTX là 10.500 tỷ đồng, ước toàn quốc đạt 35.000 tỷ đồng, trung bình 1 tỷ 680 triệu đồng/HTX. Tổng doanh thu đạt 12.000 tỷ đồng, ước toàn quốc 30.000 tỷ đồng, trung bình 1 tỷ 440 triệu đồng/HTX., lợi nhuận bình quân khoảng 50 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân người lao động trong HTX 3,1 triệu đồng/người/ tháng.

 Trong 6 tháng đầu năm 2018, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã triển khai thực hiện tổ chức thành công buổi làm việc với Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Liên minh HTX Việt Nam; tổ chức thành công hội chợ Xúc tiến thương mại cho các HTX với 352 gian hàng với sự tham gia của gần 700 HTX, Dn từ  56 tỉnh, thành phố tham gia; hội thảo xúc tiến thương mại, công nghệ và thu hút vốn cho phát triển HTX; hội thảo về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; Triển khai xây dựng đề án xây dựng mô hình HTX, liên hiệp HTX phát triển sản xuất gắn chuỗi giá trị, đã khảo sát 63/63 tỉnh thành phố, 153 HTX được khảo sát, dự kiến có 135 HTX được lựa chọn hỗ trợ xây dựng mô hình; Ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP, quyết định 461/QĐ-TTg, Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ, đề án phát triển 15.000 HTX, LHHTX hoạt động hiệu quả đến năm 2020; triển khai nghị quyết 42/NQ-BCH; làm việc với tỉnh ủy, UBND, thường trực BCĐ đổi mới phát triển KTTT, HTX; triển khai tổng kết 10 năm Nghị quyết TƯ 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Phối hợp với Liên minh các tỉnh thành phố tổ chức 13 lớp đào tạo, tập huấn cho thành viên THT, HTX tại các tỉnh, thành phố; tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức nước ngoài; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan báo chí; kiện toàn tổ chức hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; tích cực hưởng ứng triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước phát động.

 Triển khai thực hiện hiệu quả công tác đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thành viên, phối hợp với các cấp, các ngành và địa phương tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn về pháp lý, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại bảo về quyền lợi cho các HTX.

 Trong 6 tháng cuối năm 2018, Liên minh HTX Việt Nam tập trung thực hiện các công việc gắn với chức năng, nhiệm vụ: triển khai các nội dung được phân công theo chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục triển khai các Đề án; Công tác chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành lần thứ 6, khóa V; đẩy mạnh xây dựng các mô hình sản xuất gắn chuỗi giá trị, đến cuối 2018 cả nước xây dựng ít nhất 120 mô hình HTX; Chuẩn bị công tác và điều kiện cho hội thảo Phát triển KTHT, HTX vùng Tây Bắc, dự kiến tháng 8/2018; chuẩn bị công tác tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam; thực hiện công tác đại điện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên...

 Hội nghị Ban Thường vụ cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung: tình hình phát triển KTHT, HTX 6 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai xây dựng mô hình gắn chuỗi giá trị, chương trình hành động thực hiện quyết định 461/QĐ- TTg, Chỉ thị 12/CT-TTg; kết quả tổ chức hội chợ, hội thảo xúc tiến thương mại và hội thảo Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển HTX...

 Một số vấn đề liên quan đến tình hình cập nhật số liệu về KTHT, HTX và hoạt động của Liên minh HTX các tỉnh, TP; trình Ban Thường vụ về việc sửa đổi, bổ sung quy chế Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam khóa V...

VCA

Các tin khác:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8