Video Clip

The player will show in this paragraph

 
 
   
Hội chợ Thương mại Quốc Gia 2012

Nhân dịp kỷ niệm ngày HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM, được tổ chức theo Quyết định số 1268/QĐ – TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Để chào  mừng NĂM QUỐC TẾ HỢP TÁC XÃ 2012, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc Gia 2012 (VIETPO 2012) từ ngày 11 đến ngày 15/4/2012 tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ Hà Nội, số 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đây là hoạt động chính trong chương trình lần đầu tiên khu vực kinh tế tập thể kỷ niệm ngày Hợp tác xã Việt Nam, các hoạt động trên là sự kiện quan trọng đối với phong trào hợp tác xã, là dịp thúc đẩy công tác tuyên truyền, tôn vinh các HTX, Liên hiệp HTX, tăng cường nhận thức trong xã hội về vai trò, vị thế, hình ảnh và những đóng góp của  HTX, Liên hiệp HTX trong phát triển kinh tế tập thể.
Trong đợt tham gia xúc tiến thương mại lần này Liên minh Hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh đưa đoàn HTX, Liên hiệp HTX, Làng nghề của thành phố tham gia Hội chợ VIETPO 2012 , đồng thời qua hội chợ này các đơn vị tham gia cũng đã có nhiều cơ hội quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã trên phạm vi cả nước và khu vực.
Qua các năm Liên minh HTX TP.HCM tham dự hội chợ đều được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các cơ quan  trung ương đánh giá cao khối kinh tế tập thể của thành phố Hồ Chí Minh.

T.Hạnh

Các tin khác:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23