Video Clip

The player will show in this paragraph

 
 
   
Vận Động Nông Dân Thành Lập Hợp Tác Xã

 VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị của Thành phố, nhiều chương trình, dự án hỗ trợ của thành phố được triển khai thông qua HTX. Khi vào HTX, thành viên là hộ nông dân được lợi nhiều mặt. Ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh, HTX còn giữ vai trò đầu mối tiếp nhận chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, nông dân được tiếp cận và ứng dụng khoa học, kỹ thuật canh tác mới giúp tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập... Với mô hình kinh tế HTX thành viên là hộ nông dân không chỉ được cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, các loại vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi với giá rẻ hơn so với người sản xuất cá thể mà HTX còn là đầu mối giúp nông dân có nơi tiêu thụ sản phẩm ổn định; ít bị thương lái ép giá. Sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, thành viên HTX nông nghiệp có nhiều lợi thế đưa sản phẩm tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng tiêu thụ an toàn vừa nâng cao thu nhập vừa góp phần tích cực vào chương trình vệ sinh, an toàn thực phẩm của thành phố.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX Tp.HCM và Hội Nông dân Tp.HCM về phát triển KTTT trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Tp.HCM giai đoạn 2017-2021. Năm 2018, Liên minh HTX Tp.HCM sẽ phối hợp với Hội Nông dân Tp.HCM tổ chức triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật về hoạt động HTX, Tổ hợp tác, vận động và hướng dẫn nông dân, các hộ kinh doanh cá thể tham gia thành lập HTX để nông dân hiểu được kinh tế hợp tác đang trở thành xu hướng tất yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, điều quan trọng là phải làm cho từng hộ nông dân thấy rõ những ưu thế vượt trội của mô hình kinh tế này so với làm ăn riêng lẻ.

Nắm bắt nhu cầu và hoạt động của các hộ nông dân tại huyện Bình Chánh, ngày 27/4/2018, đoàn công tác Liên minh HTX Tp.HCM cùng với Hội Nông dân Tp.HCM đã đến xã Hưng Long, huyện Bình Chánh để tuyên truyền tư vấn hỗ trợ cho Hội Nông dân huyện thành lập HTX hoạt động sản xuất hoa lan với mục đích tập hợp các hộ dân trồng lan liên kết lại thành 1 tổ chức HTX nhằm giảm thiểu giá đầu vào tìm đầu ra ổn định nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã phổ biến các chủ trương chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, các mô hình HTX nông nghiệp hiệu quả, xây dựng chuỗi kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của thành viên HTX làm ra.

                                                                                                   Trọng Trung

Các tin khác:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9