Video Clip

The player will show in this paragraph

 
 
   
Khai trương văn phòng Hợp tác xã Vận tải -Du lịch Đông Nam

Ngày 08/3/2013, Hợp tác xã Vận tải Du lịch (HTX VTDL) Đông Nam đã tổ chức lễ khai trương văn phòng HTX Vận Tải Du Lịch Đông Nam tại lầu 2 chợ Bình Khánh thuộc địa bàn Quận 2.
Mặt bằng này được thuê của Công ty Dịch vụ công ích  Quận 2 được 400m2 tại lầu 2 chợ Bình Khánh để làm văn phòng chính của HTX. HTX VTDL Đông Nam được thành lập từ việc hợp nhất của hai HTX: HTX VT Bà Chiểu – Chợ Lớn và HTX VTDL Phương Nam theo chủ trương của UBND thành phố và Sở Giao thông vận tải về “Tiếp tục tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2015”.

Các tin khác:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14